Είμαστε κέντρο Ειδικών Θεραπευτών

με ειδίκευση στην Λογοθεραπεία

με ειδίκευση στην Εργοθεραπεία

με ειδίκευση στην Αισθητηριακή Ολοκλήρωση

με ειδίκευση στην Μαθησιακή Αποκατάσταση

με ειδίκευση στην Παιδοψυχολογική Στήριξη

με ειδίκευση στην Παιδοψυχιατρική Εκτίμηση

με ειδίκευση στην Ψυχιατρική Εκτίμηση

με ειδίκευση στην Συμβουλευτική Γονέων

με ειδίκευση στην Πρώϊμη Παρέμβαση

Η ιστοσελίδα του Ευ-Λόγου είναι υπό κατασκευή!
Σύντομα θα είμαστε κοντά σας.
Σας συνιστούμε να εγγραφείτε στο newsletter μας, ώστε να είστε πάντα ενημερωμένοι για τις δράσεις και τις ενέργειες μας!
Stay tuned!